You are currently viewing Rodzaje usług informatycznych oferowanych przez Biuro Informatyki

Rodzaje usług informatycznych oferowanych przez Biuro Informatyki

Rodzaje usług informatycznych oferowanych przez Biuro Informatyki

Informatyczna obsługa firm zalety dla małych firm.
Osbługa informatyczna firm czym jest serwis informatyczny?

Biuro Informatyki zapewnia wysokiej jakości i kompleksowe usługi dla społeczności Uniwersytetu. Wdraża innowacyjne, współpracujące i umożliwiające technologie. Dowiedz się więcej o różnych rodzajach usług oferowanych przez Biuro Technologii Informacyjnych. Jego celem jest poprawa jakości życia i produktywności dla wydziałów i pracowników Uniwersytetu. Usługi te obejmują:

SNR GITS

SNR GITS jest spółką zależną Arrowpoint Corporation i specjalizuje się w obsłudze informatycznej firm. Oferuje ekspertyzy techniczne i zarządcze w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, infrastruktura krytyczna, aplikacje i sprzęt. Firma oferuje usługi w ramach umowy o nieokreślonej dostawie/nieokreślonej ilości (IDIQ). Świadczy również usługi zarządzane dla agencji rządowych. Założona w 2006 roku, SNR GITS zatrudnia 16 pracowników.

Inżynier oprogramowania projektuje i rozwija rozwiązania programowe i ramy w celu spełnienia wymagań funkcjonalnych i technicznych. Stanowisko to wspiera również zgodność z przepisami, wprowadza standardy branżowe do przepływów pracy i ułatwia ciągłe doskonalenie procesów. Przewiduje również wpływ pojawiających się technologii i rekomenduje dostosowania do usług działu. Ma duże doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i zna standardy branżowe.

Zespół usług aplikacyjnych współpracuje z kierownictwem w celu wdrożenia skutecznych rozwiązań programowych. Zespół ten aktywnie wspiera wysiłki na rzecz poprawy procesów poprzez tworzenie środowiska sprzyjającego integracji. Angażują się również w celowe dzielenie się informacjami i praktykują etyczne przywództwo. Pozwala im to aktywnie wcielać w życie wartości i zachowania ITS. Celem zespołu SNR jest wywarcie pozytywnego wpływu na organizację klienta.

ITS

Obsługa informatyczna firm jest ważną częścią strategii technologicznej przedsiębiorstwa. Mogą one zapobiec utracie informacji biznesowych i pomóc firmie przetrwać kryzys. Usługi te mogą obejmować rozwój oprogramowania, cyberbezpieczeństwo, cyberodporność i doradztwo w zakresie zarządzania. Wybór niezawodnej firmy, która oferuje różnorodne rozwiązania IT, może stanowić różnicę między dochodowym biznesem a takim, który zmaga się z problemami.

Obsługa IT dla firm może pomóc organizacji zmniejszyć ryzyko naruszenia danych, jednocześnie poprawiając produktywność i oszczędzając pieniądze. Ponadto, usługi te mogą sprawić, że zadanie zarządzania działem IT będzie znacznie mniej stresujące. Z pomocą dostawcy usług IT, firma może skupić się na swoich podstawowych operacjach biznesowych i zwiększyć swoją rentowność.

Usługa ta oferuje kompleksowe wsparcie IT dla kampusu University of Iowa, w tym sieci komunikacji głosowej, danych i wideo. Usługi te obejmują planowanie i wdrażanie nowych i ulepszonych procedur i systemów. Proces ITIL może być skomplikowany, wymaga wiedzy i zasobów w postaci wykwalifikowanych pracowników. Wymaga również szkolenia i certyfikacji pracowników.

Certyfikacja ITIL zapewnia wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu całym schematem ITIL. Certyfikacja ta umożliwia specjalistom IT dostosowanie frameworka do potrzeb organizacji. Program obejmuje również naukę o zarządzaniu zmianą organizacyjną, metrykach i komunikacji. Istnieją dwa poziomy certyfikacji – Foundation i Intermediate. Poziom Foundation jest podstawowym poziomem certyfikacji, natomiast certyfikacja Intermediate obejmuje bardziej zaawansowane tematy. Testy certyfikacyjne Intermediate wymagają bardziej dogłębnej znajomości usług ITIL.

SNR Government IT service for companies LLC to firma zajmująca się obsługą informatyczną firm oraz ekspertyzami technicznymi i zarządczymi. Zapewniają pełen zakres wsparcia informatycznego dla agencji DOD. Zapewniają również różnorodne usługi, w tym zbieranie danych, projektowanie oprogramowania i zarządzanie cyklem życia rozwoju. Oferują również wsparcie dla dużych systemów krytycznych dla misji.

Kompleksowe wsparcie IT obejmuje również bezpieczeństwo sieciowe. Celem bezpieczeństwa sieciowego jest uniemożliwienie hakerom i innym intruzom uzyskania dostępu do sieci. Usługa ta obejmuje zazwyczaj 24-godzinny monitoring i 24-godzinne wsparcie techniczne. Dodatkowo usługi bezpieczeństwa sieciowego mogą obejmować filtrowanie treści, ochronę przed spamem i szyfrowanie poczty elektronicznej.

Poznaj TEK

Explore TEK oferuje kompleksową obsługę informatyczną firm, pomagając klientom w rozwiązywaniu różnorodnych wyzwań biznesowych. Rozwiązania firmy opierają się na elastycznych modelach dostaw, zwiększonych umiejętnościach i głębokiej wiedzy domenowej. Firma pomaga klientom we wszystkim, od projektowania i tworzenia niestandardowych aplikacji do testowania integracji i wdrażania. Świadczy również usługi konsultingowe w zakresie operacji i bezpieczeństwa IT, nauki o danych, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Firma działa na rynku od ponad dekady i koncentruje się na zadowoleniu klientów.

Uniwersytet w Nowym Orleanie

Uniwersytet Nowego Orleanu (UNO) jest instytucją edukacyjną położoną w sercu metropolii Nowego Orleanu. Kampus położony jest wzdłuż brzegu jeziora Pontchartrain i znajduje się na terenie byłej NAS New Orleans. Kampus jest otoczony przez UNO Research and Technology Park, znany również jako „The Beach”. W głównym kampusie znajduje się Kiefer UNO Lakefront Arena i Maestri Field w Privateer Park.

Biuro Badań i Programów Sponsorowanych wspiera misję akademicką Uniwersytetu poprzez ułatwianie badań i współpracy z sektorem prywatnym. Pomaga również wydziałom w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych. Ostatecznie, biuro stara się pomóc wydziałowi w uzyskaniu najwyższego poziomu wiarygodności, integralności naukowej i finansowej.

Wydział Information Assurance (IA) Uniwersytetu jest wyznaczony jako Krajowe Centrum Doskonałości Akademickiej przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Członkowie wydziału zajmują się najnowszymi problemami w zakresie bezpieczeństwa informacji, takimi jak opracowanie nowych strategii zwalczania wirusów komputerowych. Wydział oferuje szereg kursów IA, w tym inżynierię odwrotną, wewnętrzne systemy operacyjne, bezpieczeństwo sieci i bezpieczne programowanie.

Uniwersytecka dyrektywa IT dotyczy wszystkich użytkowników sieci kampusowych, puli modemów, poczty elektronicznej, serwerów plików i aplikacji oraz systemu PeopleSoft. Każdy użytkownik musi mieć ważne konto, aby uzyskać dostęp do zasobów informatycznych UNO. Dyrektywa IT UNO dotyczy również studentów, którzy chcą uzyskać dostęp do uniwersyteckich serwerów plików i aplikacji, a także indywidualnych stacji roboczych. Studenci są zobowiązani do posiadania konta e-mail.

Użytkownicy Usług Informatycznych Uniwersytetu są zobowiązani do poszanowania prywatności innych osób i nie mogą wykorzystywać zasobów do nękających, obscenicznych lub potencjalnie zniesławiających materiałów. Powinni również unikać tworzenia wirusów lub robaków lub przenoszenia nieausztachetyzowanych programów na systemy uniwersyteckie. Ponadto, nie powinni wykorzystywać systemów Uniwersytetu do celów komercyjnych.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]